95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

Ostatni komunikat z dnia: 2019-08-23

KOMUNIKAT z dnia 23.08.2019 r.

o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu zgierskiego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie
art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz §4 ust1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) biorąc
pod uwagę bieżący nadzór prowadzony przez pracownika PSSE w Zgierzu
informuje,
że kąpiel na terenie powiatu zgierskiego jest dozwolona w kąpielisku:

- od dnia 23.08.2019r. w kąpielisku  „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w  Głownie, ul. Dworska 3

 

Kąpiel na terenie powiatu zgierskiego jest dozwolona także w kąpielisku:

w Strykowie, ul. Legionów, organizator Ośrodek Kultury i Rekreacji w  Strykowie,
Pl. Łukasińskiego 4;

 

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie

Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

Wicej informacji o komunikatach jest dostepnych w aktualnościach

bip

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl