95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

Ostatni komunikat z dnia: 2018-08-13

KOMUNIKAT z dnia 13.08.2018 r.

o jakości wody w kąpieliskach na terenie powiatu zgierskiego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1261, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1602 ) biorąc pod uwagę sprawozdanie z badań próbek wody pobranych przez pracownika laboratorium EKO-SERWIS w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 informuje, że od dnia 13.08.2018 r. odwołano tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w Głownie, ul. Dworska 3.

Kąpiel na terenie powiatu zgierskiego jest dozwolona w kąpieliskach:

- „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna organizator  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   w Zgierzu, ul. Wschodnia 2;

- „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”

   w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a;

- „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa organizator PPHU „ARANDA” Ozorków,

    ul. Listopadowa 9/11;

-  w Strykowie, ul. Legionów, organizator Ośrodek Kultury i Rekreacji w  Strykowie, Plac Łukasińskiego 4;

- w Głownie, ul. Swoboda 2, organizator Miejski Zakład Komunalny w Głownie,

  ul. Dworska 3.

 

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie

Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

 

Wicej informacji o komunikatach jest dostepnych w aktualnościach

bip

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl