95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

Ostatni komunikat z dnia: 2019-06-14

KOMUNIKAT z dnia 14.06.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego w Leźnicy Wielkiej stwierdzono  wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( D.U. z 2017, poz. 2294).

 Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych ( mycia podłóg ) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wicej informacji o komunikatach jest dostepnych w aktualnościach

bip

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl