95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Kontakt

 

Telefony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Centrum Kontaktu COVID-19 tel. +48 22 25 00 115

Sprawy dot. książeczek zdrowia (pobór probówek, odbiór wyników) Sekcja Epidemiologii - pok.314
 

Godziny pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00
Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00
 
Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we wtorki w godzinach
10.00 – 12.00
w środy w godzinach
15.00 – 16.00
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami.
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz.

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu