95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Kontakt

 

Telefony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

fax (42)714-02-66

Sekretariat Dyrektora
(42)714-03-30
883-069-620
Księgowość
(42)714-02-78
Kadry
(42)714-01-14
Sekcja Epidemiologii
(42)714-02-53
Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
(42)714-01-11
883-069-002
Kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
(42)714-02-03
Sekcja Higieny Komunalnej
(42)714-03-04
883-069-028
Sekcja Higieny Pracy
(42)714-02-94
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
(42)714-01-81
Higiena Dzieci i Młodzieży i Oświata Zdrowotna
(42)714-02-53
Oświata Zdrowotna
(42)714-02-92
Samodzielne Stanowisko Pracy ds/ Systemu Jakości
(42)714-02-92
Sprawy dot. książeczek zdrowia (pobór probówek, odbiór wyników) Sekcja Epidemiologii - pok.314
(42)714-02-53
 
TELEFON ALARMOWY

Godziny pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00
Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00
 
Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we wtorki w godzinach
10.00 – 12.00
w środy w godzinach
15.00 – 16.00

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl