95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Pliki do pobrania

 

1 poradnik higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podst. dla HDM
pobierz   doc
2 wzór wniosku o ekshumację zwłok
pobierz   doc
3 wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pobierz   pdf
4 wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pobierz   pdf
5 wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających
pobierz   pdf
6 wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pobierz   pdf
7 wzór karty zgłoszenia pracodawcy
pobierz   doc
8 informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
pobierz   pdf
9 wzór wniosku o skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej
pobierz   pdf
10 wzór wniosku o zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej
pobierz   doc
11 wzór wniosku na zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
pobierz   pdf
12 formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
pobierz   doc
13 Badanie kału w kierunku pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella
pobierz   pdf
14 Materiały przenaczone do kontaktu z żywnością
pobierz   pdf
15 Żywność niebezpieczna
pobierz   pdf
16 Informacja w sprawie granicznej kontroli sanitarnej
pobierz   pdf
17 Formularz zgłaszenia zatruć środkiem zastępczym
pobierz   xlsx
18 Wniosek w sprawie uzgodnienia (odbioru) obiektu budowlanego pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych.
pobierz   doc

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu