95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Aktualności

 

Wyświetl tylko komunikaty

 
2017-10-11
Krajobraz mojego miasta – zieleń w mieście

„Dobrze zaprojektowane układy zieleni, zadbane i spełniające nasze oczekiwania, wpisujące się w charakter danego miasta to kapitał, który przekłada się nie tylko na warunki życia mieszkańców, ale i na ekonomię. Ludzie nie chcą mieszkać i wypoczywać na „pustyni”, potrzebują kontaktu z naturą – nie tylko drzewami, ale też ptakami i pozostałą fauną, dla której enklawy zieleni są naturalnymi obszarami życia. Mieszkańcy nie chcą przestrzeni anonimowej, lecz oswojonej i przyjaznej, a więc takiej, w której jest miejsce również na zieleń”.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Zgierzu zaprasza do obejrzenia odcinku numer 2 kampanii Krajobraz Mojego Miasta  oraz do pobrania i zapoznania się z przewodnikiem dla gmin autorstwa dr inż. Renaty Stachańczyk pt. „Doceń zieleń w swoim mieście”.   https://www.youtube.com/embed/v3SQcsTBorA

dr inż. R. Stachańczyk "Doceń zieleń w swoim mieście" pdf
 
2017-09-26
Kampania „Krajobraz mojego miasta”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zgierzu włączyła się w zainaugurowaną w 2016 roku kampanię Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”. Podstawą kampanii są spoty i filmy szkoleniowe przygotowane na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też materiały edukacyjne, specjalnie stworzona strona internetowa oraz liczne spotkania i prelekcje odbywające się w miastach całej Polski.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności za nasz wspólny krajobraz, porusza zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: planowaniem przestrzennym, zielenią, reklamami zewnętrznymi, ochroną miejsc pamięci i zabytków. Produkcje filmowe oraz materiały edukacyjne pokazują w przystępny sposób, jak ogromny wpływ na postrzeganie przez ludzi najbliższego otoczenia ma zieleń oraz dostosowana i przyjazna tkanka miejska - pozbawiona wielkich, pustych betonowych placów, oszpeconych różnokolorowymi, nieuporządkowanymi reklamami budynków, ulic zalanych tylko i wyłącznie asfaltem: ogołoconych z drzew i małej architektury, bez miejsc do odpoczynku a także, niedostosowanych do potrzeb rowerzystów i pieszych. Filmy uświadamiają, że drzewa i krzewy pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale pomagają oczyścić powietrze i wytłumiają hałas ulicy. Kampania zachęca do przyjmowania przez samorządy i gminy uchwał krajobrazowych.

PSSE w Zgierzu, jako instytucja dbająca o porządek, czystość, estetykę i środowisko oraz zdrowie mieszkańców powiatu zgierskiego, popiera założenia kampanii! Otaczający świat, nasze „podwórko” i miasta, w których żyjemy, mają wielki wpływ na zdrowie i samopoczucie. Na stronie internetowej naszej instytucji, co tydzień, będą prezentowane i w krótki sposób omawiane filmy przedstawiające różne aspekty i problemy krajobrazu polskich miast.

Tymczasem zapraszamy samorządy, gminy oraz inne placówki i instytucje w powiecie zgierskim do zapoznania się z kampanią poprzez oficjalną stronę internetową: www.krajobrazmojegomiasta.pl i nieco humorystycznie, do obejrzenia spotów promujących projekt: http://krajobrazmojegomiasta.pl/spoty-spoleczne

 

 
2017-08-04
Uwaga - Upały!
kliknij by powiększyć ulotke
 
2017-07-18
Bezpieczne wakacje – AKCJA LATO 2017!

Czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące ferii letnich. Nadzór nad formami wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. W trakcie przeprowadzanych kontroli oceniane są warunki pobytu dzieci i młodzieży w zakresie stanu czystości pomieszczeń, dostępu do środków utrzymania higieny osobistej, sposobu zapewnienia opieki medycznej, stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności oraz jej jakości zdrowotnej i stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek. Rodzice oraz opiekunowie po wybraniu organizatora wypoczynku z elektrycznej bazy (https://wypoczynek.men.gov.pl) mają prawo wymagać od niego przekazania wszystkich istotnych informacji o wypoczynku, a także powinni wypełnić i przekazać organizatorowi kartę kwalifikacyjną uczestnika z informacjami dot. stanu zdrowia dziecka (np. czy dziecko ma chorobę lokomocyjną, jakie leki przyjmuje, na co jest uczulone).

W razie pojawienia się sytuacji budzących niepokój, związanych z wypoczynkiem letnim, mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku (jeśli dotyczy to ferii letnich dzieci i młodzieży) oraz w sprawach zastrzeżeń do warunków sanitarnych do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zgierzu, a także Państwowej Straży Pożarnej i innych służb interwencyjnych.

 

Oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje (dostępnych również w formie broszury multimedialnej do pobrania):

 

Planuj

A. Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz serwis kąpieliskowy: www.sk.gis.gov.pl aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu – dowiesz się czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli (www.gis.gov.pl/woda/kapieliska/378-kapieliska-a-miejsca-wykorzystywane-do-kapieli).

B. Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

C. Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Obserwuj

A. Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz. Przechowuj żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystość, myj owoce i warzywa, zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od Twoich bezpośrednich decyzji.

B. Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne.

C. Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która cię zaniepokoi.

D. Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną chorobę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, w lesie chroń się, zakładając np. spodnie z długimi nogawkami i koszulki z długim rękawem oraz używaj repelentów.

E. Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!

Reaguj

A. Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania – zadzwoń na bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800. Pamiętaj, że dostępny jest także Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii - 801 199 990

B. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

C. W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

986 – Straż Miejska

112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

D. Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie!

 

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgierzu:

 

Tel. (42) 714-03-30 oraz e – mail: zgierz@pis.lodz.pl

 

oraz telefon alarmowy:

 

601 – 260 – 229

 

W sytuacji, gdy zastrzeżenia dotyczą wypoczynku organizowanego poza terenem powiatu zgierskiego lub województwa łódzkiego, należy je kierować do stacji sanitarno – epidemiologicznych, sprawujących nadzór na terenach powiatu, w którym się on odbywa.

 

kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
Patent na bezpieczne wakacje pdf
 
2017-07-11
KOMUNIKAT z dnia 11.07.2017 r.

o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę przedłożone przez organizatorów sprawozdania z badań próbek wody z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli:
- „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w     Głownie, ul. Dworska 3;

- „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna organizator  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2;

- „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a;

- „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa organizator PPHU „ARANDA” Ozorków, ul. Listopadowa 9/11;

- miejsce do kąpieli w Strykowie, ul. Legionów, organizator Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie, Pl. Łukasińskiego 4;

informuje, że woda w powyższych miejscach jest przydatna do kąpieli.

Wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli pozostają obecnie czynne.

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

 

 
2017-07-05
„RUN MAN, RUN WOMAN”

Pierwszą edycję rywalizacji biegowej „RUN MAN, RUN WOMAN” mamy za sobą.
Zabawę w Zgierskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zgierzu rozpoczęliśmy 7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Celem było uświadomienie młodzieży, jak ogromne znaczenie ma aktywność fizyczna dla naszego zdrowia psychicznego i jak jest istotna w profilaktyce depresji.

Zadaniem uczestników było przebiegnięcie jak największej ilości kilometrów w dniach 07.04 – 31.05 i rejestrowanie aktywności za pomocą aplikacji „Endomondo”. Uczniowie oraz nauczyciele przebiegli 2.323 kilometry!

 

Wyniki rywalizacji:

 

W kategorii chłopców

I miejsce – Rafał Gałczyński kl. 1 Te

II miejsce – Piotr Szymczak  kl. 2 Tbe

III miejsce – Krystian Bartczak kl. 2 m/t

 

W kategorii dziewcząt

I miejsce – Monika Sikorska  kl. 2 Tbe

II miejsce – Martyna Wiśniewska kl. 2 wz

III miejsce – Aleksandra Antczak kl. 2 wz

 

W kategorii międzyklasowej

I miejsce – kl. 1 Te

II miejsce – kl. 3 Tiu

III miejsce – kl. 2 m/t

 

Sympatyczną niespodziankę sprawili nauczyciele, którzy aktywnie przyłączyli się
do rywalizacji. Swoich uczniów wspierały wychowawczynie: p. Marta Siemińska kl. 3 Tiu, p. Halina Walczak kl. 1 Tfu, p. Wioletta Włodarska kl. 1 Tbi oraz p. Katarzyna Orłowska kl. 2 Tbe.

Organizatorkami i jednocześnie uczestniczkami rywalizacji były nauczycielki wychowania fizycznego: p. Elżbieta Dębowska i p. Katarzyna Giernalczyk – Szumska. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał też Tomek Zieliński uczeń kl. 2 Tiu.

Współorganizatorami akcji oraz sponsorami nagród byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, ZTKKF oraz TKKF „ Atlas”. W imieniu organizatorów oraz wszystkich pracowników naszej Stacji, serdecznie gratulujemy!
kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
kliknij by powiększyć ulotke
 

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl