95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Aktualności

 

Wyświetl tylko komunikaty

 
2017-06-22
KOMUNIKAT z dnia 22.06.2017 r.

o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę przedłożone przez organizatorów sprawozdania z badań próbek wody z miejsc zwyczajowowykorzystywanych do kąpieli:
- „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w Głownie, ul. Dworska 3;

- „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna organizator  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2;

- „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a;

- „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa organizator PPHU „ARANDA” Ozorków, ul. Listopadowa 9/11

informuje, że woda w powyższych miejscach jest przydatna do kąpieli.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli „Nad Lindą” i „Mrożyczka” są już czynne natomiast miejsca wykorzystywane do kąpieli „Starówka” i „Malinka” będą uruchomione od dnia 24.06.2017 r.

 

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

 

 
2017-06-12
Informacja:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki, w wymiarze 0,25 etatu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 714 03 30 lub w siedzibie Stacji w Zgierzu, ul. A. Struga 23 III piętro pokój 306.

 

 
2017-06-02
KOMUNIKAT: o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę sprawozdania z badań próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa, przedłożone przez organizatora PHU ARANDA Stanisław Ochota informuje, że woda jest przydatna do kąpieli. Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie OW „Nad Lindą” w Grotnikach będzie czynne od 03.06.2017 r. do 03.09.2017 r.
 
2017-04-10
XII Seminarium Promocji Zdrowego Stylu Życia w Głownie

W dniu 23 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie odbyło się XII Seminarium Promocji Zdrowego Stylu Życia pod patronatem Burmistrza Głowna. Współorganizatorem Seminarium był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, a swoją obecnością na wydarzeniu zaszczycili m. in.: Burmistrz Grzegorz Janeczek, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – Barbara Tomczyk, koordynator wojewódzki z WODN w Piotrkowie Trybunalskim – Urszula Szewczyk, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – Bożena Jodczyk, koordynator Skierniewickiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Marzenna Piwowar - Zrazek oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Głowno, radni, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, grono nauczycielskie i wiele innych osób mających na celu promowanie zdrowia, racjonalnego i zbilansowanego odżywiana oraz aktywności fizycznej.

Spotkanie zostało rozpoczęte przedstawieniem pt. „To, co ważne” przygotowanym przez Grażynę Cieślak a odegranym w przykuwający sposób przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie. Po krótkiej i odprężającej chwili z teatrem, prowadzący przeszli do meritum Seminarium, którego tegorocznym tematem był „Ruch i zdrowe żywienie”. Wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat zmiany w edukacji żywieniowej w szkołach były idealnym pretekstem do poruszenia zagadnień związanych z tworzeniem i realizowaniem całościowej polityki w zakresie zdrowego  żywienia  i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych. Pierwszy wykład został przeprowadzony przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgierzu pod przewodnictwem Grażyny Jóźwiak i dotyczył zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego. Natomiast o celach i założeniach europejskiego projektu Healthy Eating and Physical Activity in Schools mówiła Bożena Jodczyk z ORE w Warszawie.  Projekt zakłada    zapobieganie    nadwadze         i  otyłości  oraz  wspieranie dzieci i młodzieży z nadwagą w jej redukowaniu. Ważną rolę w tym wyzwaniu autorzy inicjatywy upatrują w szkołach, w których można w bardzo różny sposób wpływać na kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych.

W kolejnej części spotkania, w ramach dobrych praktyk, głos zabrali przedstawiciele szkół w Głuchowie, Rawie Mazowieckiej oraz Łowiczu. Po wysłuchaniu prelekcji i zebraniu obfitych   informacji,   uczestnicy   mieli   możliwość   skorzystania   z równie wartościowego, tryskającego witaminami poczęstunku. Przybyli goście otrzymali też materiały edukacyjne oraz tzw. „Opowiadania o zdrowiu”, które  były  własnym  i oryginalnym dziełem uczniów oraz nauczycieli SP nr 3 w Głownie.

Organizator Seminarium już od wielu lat promuje zdrowie, a od 2002 roku upowszechnia koncepcję „Szkoły Promującej Zdrowie”. W ciągu tych 15 lat udało się zgromadzić rzeszę osób mniej lub bardziej związanych z oświatą, którym zależy na poprawie stylu życia dzieci i młodzieży.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie dziękuje wszystkim za udział w konferencji i wraz z rozpoczynającym się sezonem wiosennym akcentuje – w zdrowym ciele zdrowy duch!

kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
 
2017-04-08
Światowy Dzień Zdrowia!

W piątek, 7 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, którego hasłem przewodnim jest "Depresja – porozmawiajmy". W Polsce z tą chorobą zmaga się od 1,5 do 2,6 mln osób. Bez wględu na wiek, płeć, status społeczny czy różnice kulturowe – każdy może zachorować na depresję.  W sensie medycznym i statystycznym zaburzenie to charakteryzuje się m. in.: przewlekłym  smutkiem,  utratą  zainteresowań,  zakłóceniem w  wykonywaniu codziennych czynności, brakiem energii, apetytu, stanami lękowymi, niepokojem,  poczuciem bycia  bezwartościowym  a  nawet  myślali  o  samookalaczeniu  i samobójstwie. 

Depresja jest wiodącą przyczyną niezdolności do pracy na świecie i drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15 – 29 lat (zgony spowodowane samobójstwem). Niestety ponad połowa przypadków depresji pozostaje nierozpoznana. W Polsce wcięż jest bagatalizowana a z drugiej strony, wizyta u psychologa lub terapeuty, uznawana jest przez sporą grupę populacji jako automatyczne przypisanie się do grona osób cierpiących na poważne choroby psychiczne. Jest to błędne myślenie. Dlatego głównymi celami tegorocznej kampanii WHO jest doprowadzenia do tego, by jak najwięcej chorujących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało oraz przełamanie stygmatyzacji osób z tymi zaburzeniami emocjonalnymi. Zwykła rozmowa o problemie jest pierwszym krokiem do zdrowia, dlatego nie bójmy się rozmawiać!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu zaprasza do pobierania materiałów dotyczących tematyki depresji:

kliknij by powiększyć ulotke
Depresja - co trzeba wiedzieć pdf
Depresja poporodowa pdf
Depresja u młodziezy pdf
Dziecko a depresja pdf
Samobójstwa pdf
Warto żyć pdf
Zapobieganie depresji u osób w starszym wieku pdf
Życie z osobą chorą na derpesję pdf
Prezentacja do wykorzystania [ptx]
 
2017-03-30
Dzień Promocji Zdrowia!

W dniu 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba  Stefana  Cezaka  w Zgierzu  przy  ulicy  Długiej  89/91 zorganizowany został Dzień Promocji Zdrowia.
Zbiegł się z pierwszym dniem wiosny – przez niektórych szczęśliwie nazywanym „dniem wagarowicza”. Nadejście tego czasu pobudza do życia nie tylko otaczająca przyrodę, ale też nas samych. Sprawia, że wracają chęci i siły witalne, mamy więcej optymizmu, motywacji do działania i lepsze nastawienie do świata. Wiosna to również bodziec do zadbania o swoje zdrowie, o dobrą kondycje i formę, czas wzmożonych treningów sportowych, turystyki i rekreacji. W związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zgierzu wraz z Zespołem Szkół nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu przeprowadziły imprezę prozdrowotną, mającą na celu promowanie zdrowego trybu życia, pozbawionego nałogów i zagrożeń wynikających m. in. z pojawiających się na rynku substancji psychoaktywnych.

Głównym zadaniem przedstawiciela PSSE w Zgierzu było przeprowadzenie prelekcji dla blisko 150 osób – uczniów i nauczycieli szkoły, oraz wystawienie punktu profilaktyczno – edukacyjnego. Podczas mini wykładów słuchacze mogli dowiedzieć się o następstwach używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w kontekście zdrowia, o zmianach prawnych dot.  zakazu  palenia       e-papierosów oraz o problematyce środków zastępczych, tj. dopalaczy. Natomiast punkt profilaktyczno – edukacyjny umożliwił wykonanie 40 pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu i udzielenie zainteresowanym porad merytorycznych na temat uzależnień oraz rzucania palenia. Podczas prowadzenie punktu odbywał się również kolportaż ulotek i broszur dotyczących wyżej wymienionej problematyki.

Zainteresowanie wydarzeniem i powracająca po długich zimowych miesiącach wiosna, napawają optymizmem na przyszłość.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
kliknij by powiększyć ulotkekliknij by powiększyć ulotke
 

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl