95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Kierownictwo

 

mgr Barbara Wieteska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu
 
 
mgr Beata Próchniewicz
 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu
 
 

Główny Księgowy
 

Kierownik Sekcji Kadr i Administracji
 

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Żywienia Żywności i Produktów Kosmetycznych
 

Sekcja Bezpieczeństwa Żywienia Żywności i Produktów Kosmetycznych
 

Kierownik Sekcji Higieny Środowiska
 

Kierownik Sekcji Epidemiologii
 

Stanowisko d/s Środków Zastępczych
 

Samodzielne Stanowisko d/s Zapobiegawczego  Nadzoru Sanitarnego

 

Samodzielne Stanowisko d/s Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Samodzielne Stanowisko d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu