95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 
 

 

Historia

 

W 1954 r.  zostało powołane Biuro Sanitarne. Na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160) dokonano zmian organizacyjnych, zmieniono nazwę na  Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12. Na czele Stacji stanął lek med. Oktawian Dynowski,  który pełnił funkcję Państwowego Miejskiego Inspektora Sanitarnego dla Miasta Zgierza.


W 1972 r. rozpoczęto tworzenie laboratorium.


W 1975 r. przeprowadzona została reforma administracyjna kraju, w wyniku, której powstało 49 zamiast 17 województw oraz likwidacji uległy powiaty. Nastąpiła zmiana nazwy Stacji na Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz Miejskiego Inspektora na Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w  Zgierzu. Dyrektor Oktawian Dynowski pełnił funkcję do 31.05.1991 r.


W 1992 r. na stanowisko Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu została powołana lekarz stomatolog Danuta Różańska – Epsztajn,  która pełniła funkcję do 31.12 1996 r.

1 marca 1997 r. na stanowisko Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu został powołany dr n. med. Waldemar Wereszko, funkcję tą pełnił do dnia 01.06.1999r.


1 czerwca 1999 r. dr n. med. Waldemar Wereszko został powołany na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, funkcję tą pełnił do dnia 25.11.2012r.


1 stycznia 2000 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu zmieniła siedzibę i mieściła się przy ul. Chemików 2.


1 listopada 2003 r. ponownie zmieniono siedzibę Stacji. Stacja mieści się do dnia dzisiejszego przy ul A. Struga 23. Obecnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu jest Stacją wyłącznie nadzorową. Zatrudnionych jest 36 pracowników


26 listopada 2012r. p.o. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu został dr n. med. Andrzej Jeziorski, który od dnia 01.01.2013r. objął stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, funkcję tą pełnił do dnia 17.04.2020r.


11 maja 2020 r. na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu została powołana mgr Barbara Wieteska. Obecnie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu zatrudnionych jest 32 pracowników


 

 
Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu