95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Aktualności

 

Wyświetl wszystkie wiadomości

 
2016-09-26
Komunikat:

Działania zmierzające do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom poprzez upowszechnienie idei szczepień ochronnych przeciwko grypie wśród pracowników sektora ochrony zdrowia. 

 

komunikat.pdf
 
2016-08-29
Komunikat:

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągów publicznych  Sobień i Prawęcice gmina Aleksandrów Łódzki

  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 26.08.2016 r. ze stacji  wodociągowej w Sobieniu - woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej oraz ze  stacji wodociągowej w Prawęcicach – woda podawana do sieci i z sieci wodociągowej, nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda z wodociągów publicznych Sobień i Prawęcice nadaje się do spożycia.

 

 
2016-08-26
Komunikat:

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 26 sierpnia 2016r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Sobieniu gmina Aleksandrów Łódzki

 

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego w dniu 22 sierpnia 2016r. z wodociągu publicznego w Sobieniu stwierdzono obecność enterokoków kałowych, bakterii grupy coli oraz dużą liczbę mikroorganizmów w 1ml wody hodowanych w 22ºC.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody – P.G.K i M. Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia odbiorcom wody właściwej jakości. Producent wody przełączył wodociąg publiczny w Sobieniu na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Bełdowie .

W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że

woda z sieci wodociągu Sobień nadaje się do spożycia  wyłącznie po przegotowaniu.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

 

Woda  wodociągu publicznego w Sobieniu dostarczana jest do miejscowości : Sobień, Chrośno, Krasnodęby Nowe i  Krasnodęby Stare.

 

 
2016-08-26
Komunikat:

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 26 sierpnia 2016r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Prawęcicach gmina Aleksandrów Łódzki

  

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego w dniu 22 sierpnia 2016r. z wodociągu publicznego w Prawęcicach stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody – P.G.K i M. Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia odbiorcom wody właściwej jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1989 ) oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikatach producenta wody.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

 

Woda  wodociągu publicznego w Sobieniu dostarczana jest do miejscowości : Prawęcice i część Sarnówka.

 

 
2016-07-07
Komunikat:

Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli

Załącznik pdf
 
2016-06-24
KOMUNIKAT:o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1510  ) biorąc pod uwagę sprawozdania z badań próbek wody pobranych z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli:

1/  „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa - organizator PHU ARANDA Stanisław

      Ochota – czynne od 25.05.2016 r.

2/ „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska – organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” 

     w Ozorkowie – czynne od 27.06.2016 r.

3/ „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2 – organizator Miejski Zakład Komunalny w

      Głownie – czynne od 18.06.2016 r.

4/ „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna – organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

     Zgierzu – czynne od 25.06.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że woda w  w/w miejscach jest przydatna do kąpieli.

Miejsce do kąpieli w Strykowie, ul. Legionów – będzie czynne od 02.07.2016 r.

W chwili obecnej brak wyników badań wody.

 

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl