95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Aktualności

 

Wyświetl wszystkie wiadomości

 
2017-07-11
KOMUNIKAT z dnia 11.07.2017 r.

o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę przedłożone przez organizatorów sprawozdania z badań próbek wody z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli:
- „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w     Głownie, ul. Dworska 3;

- „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna organizator  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2;

- „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a;

- „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa organizator PPHU „ARANDA” Ozorków, ul. Listopadowa 9/11;

- miejsce do kąpieli w Strykowie, ul. Legionów, organizator Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie, Pl. Łukasińskiego 4;

informuje, że woda w powyższych miejscach jest przydatna do kąpieli.

Wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli pozostają obecnie czynne.

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

 

 
2017-06-22
KOMUNIKAT z dnia 22.06.2017 r.

o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę przedłożone przez organizatorów sprawozdania z badań próbek wody z miejsc zwyczajowowykorzystywanych do kąpieli:
- „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2,  organizator Miejski Zakład Komunalny w Głownie, ul. Dworska 3;

- „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna organizator  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2;

- „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a;

- „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa organizator PPHU „ARANDA” Ozorków, ul. Listopadowa 9/11

informuje, że woda w powyższych miejscach jest przydatna do kąpieli.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli „Nad Lindą” i „Mrożyczka” są już czynne natomiast miejsca wykorzystywane do kąpieli „Starówka” i „Malinka” będą uruchomione od dnia 24.06.2017 r.

 

Ogólnopolska informacja o kąpieliskach na terenie całego kraju znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem „Serwis kąpieliskowy” http://sk.gis.gov.pl

 

 
2017-06-02
KOMUNIKAT: o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu zgierskiego
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412, z późn. zm. ) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm. ) biorąc pod uwagę sprawozdania z badań próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa, przedłożone przez organizatora PHU ARANDA Stanisław Ochota informuje, że woda jest przydatna do kąpieli. Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie OW „Nad Lindą” w Grotnikach będzie czynne od 03.06.2017 r. do 03.09.2017 r.
 
2016-09-26
Komunikat:

Działania zmierzające do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom poprzez upowszechnienie idei szczepień ochronnych przeciwko grypie wśród pracowników sektora ochrony zdrowia. 

 

komunikat.pdf
 
2016-08-29
Komunikat:

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągów publicznych  Sobień i Prawęcice gmina Aleksandrów Łódzki

  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 26.08.2016 r. ze stacji  wodociągowej w Sobieniu - woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej oraz ze  stacji wodociągowej w Prawęcicach – woda podawana do sieci i z sieci wodociągowej, nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda z wodociągów publicznych Sobień i Prawęcice nadaje się do spożycia.

 

 
2016-08-26
Komunikat:

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 26 sierpnia 2016r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Sobieniu gmina Aleksandrów Łódzki

 

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego w dniu 22 sierpnia 2016r. z wodociągu publicznego w Sobieniu stwierdzono obecność enterokoków kałowych, bakterii grupy coli oraz dużą liczbę mikroorganizmów w 1ml wody hodowanych w 22ºC.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody – P.G.K i M. Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia odbiorcom wody właściwej jakości. Producent wody przełączył wodociąg publiczny w Sobieniu na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Bełdowie .

W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że

woda z sieci wodociągu Sobień nadaje się do spożycia  wyłącznie po przegotowaniu.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

 

Woda  wodociągu publicznego w Sobieniu dostarczana jest do miejscowości : Sobień, Chrośno, Krasnodęby Nowe i  Krasnodęby Stare.

 

 

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl